top of page

הדרכת הורים

עבודתי עם ילדים והורים ניזונה מהכשרתי המקצועית,

מתפיסת עולמי המערכתית, שרואה במשפחה מערכת, ומניסיון החיים  האישי שלי. יש לי היכרות רבת שנים, אישית ומקצועית,

וניסיון בעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם. 

הטיפול בילדים כולל הדרכת הורים כחלק מובנה בתהליך הטיפולי. המטרה של הדרכת ההורים היא לסייע להורים לסייע לילדיהם ולעצמם. 

טיפול דיאדי

הטיפול הדיאדי (דיאדה = זוג) הנו טיפול שבו משתתפים הורה וילד בו זמנית, כשהמפגשים השבועיים בין כל אחד מההורים עם הילד נערכים לסירוגין. 

בנוסף, ולפי המודל שפותח על ידי ד״ר מרים בן אהרון ז״ל מאוניברסיטת חיפה ותלמידותיה, מתקיימים מפגשים בין המטפל/ת לבין זוג ההורים, שמטרתם להתבונן במשותף על המתרחש בדינמיקה הורה - ילד על מנת לסייע רגשית הן לילד

והן להוריו.

הטיפול מומלץ עם ילדים בגיל הרך, ומסייע להורים לבצע שינויים שדרכם חווה ילדם הקלה בסימפטומים. 

טיפול פרטני - בשילוב DBT  ו- EMDR

בטיפול נרקם קשר בינאישי,

הדדי אך לא שיוויוני, ביני לבין המטופל/ת.

המיקוד בקשר הטיפולי הוא במטופל/ת והוא מתקיים באווירה אינטימית ובטוחה.  

בילדים, הטיפול הפרטני מלווה בהדרכת הורים.

טיפול קבוצתי

בטיפול קבוצתי ביבליותרפי משתמשים בטקסט (מילה, שיר, סיפור, סרט ועוד) לעורר ולעודד ביטוי של הקול הפנימי.

בטיפול קבוצתי ניתן לעבור תהליך אישי במרחב קבוצתי, ובכך להיתרם מהכוח והיכולת של הקבוצה להוות מראה והדהוד לנושאים שמעסיקים ו/או מאתגרים אותי.

בקבוצות שאני מנחה אני משלבת כלים ביבליותרפיים שמסייעים למשתתפים להתחבר, להכיר ולחשוף חלקים מנפשם אליהם לא היו מחוברים ולעבד אותם. 

קבוצות כתיבה - ביבליותרפיה לגעת במילים:

קבוצות אינטימיות שבהן יוצאים למסע אישי מעמיק במרחב קבוצתי אינטימי ומוגן, באמצעות התכתבות עם טקסטים פואטיים ואחרים שאני מכניסה למרחב הקבוצתי. 

bottom of page